fbpx

Rynek zmienia się szybciej niż pogoda w górach. Prowadzenie biznesu wymaga więc ciągłego obserwowania tych zmian i reagowania na nie.

W MLM przez dziesiątki lat wszystko było proste, można powiedzieć monotonne. Podstawowe czynności biznesowe określaliśmy, posługując się analogią człowieka w łódce.

Taki człowiek płynąc łódką, używał dwóch wioseł. Wiosłował nimi w równym tempie i symetrycznie. Jednoczesne pociągnięcia wiosła z równą siłą skutkowały ruchem łódki do przodu w kierunku zbliżonym do linii prostej.

W biznesie takimi wiosłami były odpowiednio: wykonywanie obrotu osobistego w określonej wysokości i wprowadzanie nowych partnerów do grupy – np. 500 zł obrotu i jeden nowy partner z zakupami 500 zł. Wszystko proste.

Uczyliśmy się i uczyliśmy nowych partnerów prostej rzeczy: jak używać produktów i obsługiwać kilku klientów i jak prowadzić spotkania z kandydatami.
To już było.

Teraz jest teraz. Żyjemy w czasach e-commerce. Żyjemy w czasach przeniesienia większości aktywności biznesowej do sieci.

MLM partnerując firmom sprzedaży internetowej, sam zmienił sposób działania.

Dzisiaj większość akcji wykonujemy z domu, posługując się komputerem i działając w obszarze Social Media. A to wymaga odmiennych umiejętności. Te nowe umiejętności muszą być włączone w tematykę szkoleń i treningów wewnątrz grup.

Zwracaj uwagę i oczekuj od swoich trenerów wiedzy w tym zakresie. Ucz się tego i pilnuj, żeby Twój zespół się tego uczył.
To jest dodatkowa wiedza i kompetencje. To dużo więcej od tego, czego uczyliśmy przez lata.

Spójrz, zapamiętaj i rób to:

  1. Założenie i prowadzenie biznesowego konta na Facebook i Instagram. Zwróć uwagę na słowo „biznesowe”.
  2. Precyzyjne określenie grupy docelowej.
  3. Zaplanowanie wpisów, ich tematyki i częstotliwości (zawartość przyciągająca i zawartość sprzedająca) – odpowiadających zainteresowaniom grupy docelowej.
  4. Zastosowanie reklamy.
  5. Stworzenie video z prezentacjami biznesu na kanale YouTube.
  6. Dekompozycja – analiza skuteczności biznesowej postów.
  7. Tworzenie lejka sprzedażowego.

To główne tematy szkoleń koniecznych w 2019 roku. Domagaj się tego od Twoich Upline.

Jeżeli tego nie dostaniesz, masz dwa wyjścia:

  • Stwórz takie szkolenia sam. Podglądaj konkurencję. Szukaj szkoleń w internecie. Oglądaj webinary znanych marketerów i działaj.
  • Zmień biznes. Idź do grupy, w której tego uczą.

To XXI wiek. Dziś bez umiejętności przeniesienia biznesu do sieci nie masz szans na pasywne dochody.