fbpx

Poniżej zamieszczamy wykaz pojęć, którymi posługujemy się w materiałach zamieszczonych w blogu oraz na grupie Klinika Zdrowego Biznesu Network Marketingu. Prawdopodobnie znasz te pojęcia, a być może w Twoim biznesie używacie innych terminów. Na wszelki wypadek zamieszczamy ich opis. Network Marketing, NM, Multi-level Marketing, MLM – struktura biznesowa oparta na sieci konsumenckiej.

 

 • Linia rekomendacji – wszystkie osoby podpisane jedna pod drugą.
 • Upline, U/L – osoby z naszej górnej linii.
 • Downline, D/L – osoby z naszej dolnej linii.
 • Frontline, F/L, – osoby podpisane bezpośrednio pod nas. My jesteśmy dla nich sponsorem.
 • PPV, punkty wartości osobiste – obrót punktowy uzyskany na osobistym numerze partnera mierzony w okresie rozliczeniowym (najczęściej miesiąc kalendarzowy).
 • GPV – grupowe punkty wartości, grupowy obrót- suma punktów osobistych (PPV) wszystkich osób zarejestrowanych w określonej części grupy.
 • Sponsor – osoba pod którą bezpośrednio jestem / jesteś podpisany.
 • Mapa biznesu – graficzny obraz struktury biznesowej / grupy.
 • Klient detaliczny- osoba niezarejestrowana, robiąca zakupy u kogoś zarejestrowanego.
 • Klient wewnętrzny – osoba zarejestrowana, robiąca zakupy na swój nr, i nieaktywna biznesowo.
 • Noga – struktura obejmująca wszystkie osoby podpisane w głębokości pod jednym z naszych Frontline.
 • Konsultacja – rozmowa ze swoim Upline dotycząca rozwoju biznesu, sytuacji bieżącej, omawianie strategii.
 • Wskaźniki efektywności – kluczowe parametry brane pod uwagę przy ocenie stanu biznesu. Na przykład ilość nowo podpisanych osób w skali miesiąca.
 • Plan/pokaz planu – prezentacja biznesu kandydatowi/ kandydatom.
 • Upline, U/L – osoby z naszej górnej linii.
 • Downline, D/L – osoby z naszej dolnej linii.
 • Frontline, F/L, – osoby podpisane bezpośrednio pod nas. My jesteśmy dla nich sponsorem.
 • PPV, punkty wartości osobiste – obrót punktowy uzyskany na osobistym numerze partnera mierzony w okresie rozliczeniowym (najczęściej miesiąc kalendarzowy).
 • GPV – grupowe punkty wartości, grupowy obrót- suma punktów osobistych (PPV) wszystkich osób zarejestrowanych w określonej części grupy.
 • Sponsor – osoba pod którą bezpośrednio jestem / jesteś podpisany.
 • Mapa biznesu – graficzny obraz struktury biznesowej / grupy.
 • Klient detaliczny- osoba niezarejestrowana, robiąca zakupy u kogoś zarejestrowanego.
 • Klient wewnętrzny – osoba zarejestrowana, robiąca zakupy na swój nr, i nieaktywna biznesowo.
 • Noga – struktura obejmująca wszystkie osoby podpisane w głębokości pod jednym z naszych Frontline.
 • Konsultacja – rozmowa ze swoim Upline dotycząca rozwoju biznesu, sytuacji bieżącej, omawianie strategii.
 • Wskaźniki efektywności – kluczowe parametry brane pod uwagę przy ocenie stanu biznesu. Na przykład ilość nowo podpisanych osób w skali miesiąca.
 • Plan/pokaz planu – prezentacja biznesu kandydatowi/ kandydatom.