fbpx

Czas płynie. Ekonomia się zmienia, warunki prowadzenia biznesów zmieniają się, zmienia się podejście do MLM. Pokolenie Y, którego rodzice, czyli pokolenie X nabijali się z biznesu sieciowego, czerpie teraz pełnymi garściami z tej możliwości.

Rozmawiam często z liderami różnych firm. Są to osoby i z Polski i z innych krajów. Wielu z nich osiąga dochody sześciocyfrowe w każdym  miesiącu.  Wszyscy zgodnie mówią to samo: nowa fala biznesu to młodzi ludzie i ich umiejętności i wizja budowania biznesu w Social Mediach.

To oni są sprawcami gwałtownego wzrostu popularności biznesu i obrotów.

To oni są przyczyną zmiany metod pracy. Mamy na rynku ciekawe połączenie – doświadczenie biznesowe liderów działających od lat 90-tych plus nowe technologicznie podejście do biznesu wykorzystywane przez dwudziesto – trzydziestolatków.

Powstał genialny system pracy. System oparty na doświadczeniu, zaangażowaniu, statystyce, nowych technologiach i pracy z dowolnego miejsca na świecie.

Przyjrzyjmy się temu zjawisku.

Co robić i jak, żeby dzisiaj skutecznie i szybko zbudować biznes sieciowy?

PRZYGOTUJ SIĘ.

  1. Przeprowadź analizę swojej grupy. Podziel ją na dwie części.  Pierwsza część to aktywni partnerzy, czyli Ci, którzy budują zespół samodzielnie, oraz wszystkie nowe osoby, które dopiero wchodzą w etap samodzielności. Druga część to pozostałe osoby z Twojej grupy. To tylko zakupowicze, nie budujący biznesu oraz osoby pracujące nieregularnie. Osoby z drugiej części nie powodują wzrostu obrotu w Twoim biznesie. Nazwijmy ją „partnerzy pasywni”.
  2. Przygotuj materiały, którymi mogą posługiwać się Twoi partnerzy na zasadzie kopiuj/ wklej. Niech to będą filmy wyjaśniające zagadnienia budowy biznesu, prezentacje produktów, tabele, porównania, produktowe ulotki elektroniczne itp.
  3. Załóż kanał na ZOOM w wersji płatnej. To kosztuje ok. 20 USD miesięcznie. Darmowa wersja nie nadaje się do pracy ze względu na ograniczenia czasowe i na ograniczenia ilości osób, które mogą korzystać jednocześnie ze spotkania.
  4. Przygotuj plan zajęć na ZOOM. To będą regularne prezentacje możliwości biznesowych, pokazy produktów, sesje startowe dla nowych partnerów i spotkania grupowe.
  5. Uzgodnij ze sponsorem, w czym może Ci pomagać. Słuchaj uważnie rad.
  6. Bądź gotów na naukę. Czuj głód wiedzy. Kochaj możliwości, które dają nowe technologie.

ALGORYTM PRACY CODZIENNEJ (bez weekendów)

  1. Zacznij od określenia, z kim będziesz pracować. To będą osoby z grupy pierwszej, czyli partnerzy aktywni. Grupę drugą zostaw w spokoju. Kochaj ludzi z tej grupy, ale nie trać na nich czasu.
  2. Wydziel czas na pracę w biznesie. Jeżeli traktujesz to poważnie, to przeznacz na to 40 godzin tygodniowo, czyli średnio 8 godzin dziennie. Sobota i niedziela są dniami wolnymi od biznesu.
  3. Podziel ten czas wg następującego schematu:

30% czasu przeznaczasz na swój rozwój.

To książki, webinary, konsultacje ze sponsorem, planowanie i analizy bieżącej sytuacji. To nauka strategii biznesowych i zdobywanie wiedzy o produktach. To również czas na spokojne pomyślenie i wizualizację marzeń. Nazywamy to „ ostrzeniem siekiery”.

20% czasu to poszukiwanie nowych kandydatów, rozmowy z nimi i prezentacje biznesu Twoim osobistym kandydatom.

Powinieneś ciągle osobiście dodawać nowe osoby do swojego zespołu. To i przykład dla partnerów i utrzymywanie się w formie i ciągły kontakt z rynkiem. Nigdy nie zatrzymuj się. Nigdy nie przestawaj wprowadzać nowych osób do grupy.

50% czasu to praca z Twoimi partnerami.

To codzienne konsultacje, które prowadzisz dla aktywnych osób z głębokości Twojego biznesu. To wysyłanie im przygotowanych materiałów i uczenie ich jak robić to samo.

Masz wpływ na ich rozwój i skuteczność. Jesteś ich mentorem i przewodnikiem. Prowadzisz w ten sposób wszystkich nowych, których sam podpisałeś i osoby z ważnych w strukturze miejsc. Masz jedno zadanie: poprowadzić ich do awansów. Możesz w ten sposób prowadzić 20 – 30 osób. Pamiętaj nie pracujesz za nich – jesteś ich GPS.

W dawnych latach przed internetowych taki plan działań nie miał racji bytu. Nie mogłeś pracować z taka ilością osób. Należało doliczyć czas na przejazdy. Teraz mamy biznes w sieci a to zmieniło warunki na korzystniejsze.

Podsumowując: w 2021 możliwości akcji są nieporównywalnie większe. Większy zasięg. Więcej osób w zasięgu, więcej pieniędzy do zarobienia i brak ograniczenia czasowego.

Uczmy się nowych metod pracy i wykorzystujmy nowe narzędzia.

Sukcesów nam.